Apie prakartėles

„Šventos Kalėdos“ apžvalga

Advento pradžioje, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos iniciatyva „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido Italijos teologo vyskupo Bruno Forte knygelę pavadinimu „Šventos Kalėdos. Prakartėlės meditacijos“. Ji yra sudaryta iš dviejų prakartėlės meditacijų. Pirmojoje siekiama atskleisti vidinį prakartėlės veikėjų pasaulį, o antrojoje žvelgiama į barokinės Neapolio prakartėlės visumą ir jos įvairovę, kurioje dieviškumas susitinka su žmogiškumu.

Knygelės autorius ne kartą mini šventąjį Pranciškų Asyžietį, be kurio šiandien nesidžiaugtume gražiomis prakartėlėmis bažnyčiose ir šia knygele. Būtent jis 1223 metais, viešėdamas Grečio mieste, pirmą kartą sugalvojo atkartoti šventų Kalėdų įvykį – neturtingą Jėzaus gimimą Betliejaus tvartelyje – ir paprašė, kad  šalimais Grečio užtiktoje oloje būtų padėta šieno, pastatytos ėdžios, atvesti jautis ir asilas, ir ten būtų aukojamos šventosios Mišios.

Po piemenėlių Mišių Pranciškus giedojo Evangelijos ištrauką ir pamokslavo savo broliams apie nuolankų ir neturtingą Jėzaus gimimą, kurio aplinkybes jie gali matyti prieš savo akis: šaltą žiemos naktį oloje, su ten besiglaudusiais gyvuliais. Ši tradicija Kalėdų laikotarpiu įrengti bažnyčiose prakartėles su medinėmis ar vaškinėmis figūromis greitai pasklido po visą Italiją.

Nuo keturioliktojo amžiaus prakartėlių tradicija stipriai įsišaknijo Italijoje ir išplito visoje Europoje. Prakartėlių įrengimas prasidėjo bažnyčiose, tačiau netrukus persikėlė ir į žmonių namus. Labiausiai prie šios tradicijos plitimo prisidėjo broliai pranciškonai, XV amžiuje nuvežę ją į Neapolio karalystę, kur figūrėlės pirmą kartą pradėtos gaminti iš molio.

Dabartine prakartėlių sostine galima vadinti Sicilijos miestą Neapolį. Čia išsivystė labai savita prakartėlių tradicija ir Jėzaus gimimas yra įpintas į eilinių Italijos gyventojų kasdienybę. Čia visiškai įprasta šalia Trijų Karalių figūrėlių matyti spagečius gaminančią ūkininko žmoną. Neapolietiška prakartėlė išskirtinė tuo, kad yra įkomponuota į miesto peizažą, čia veikia politikai, valstiečiai, kepėjai, vaizduojami namai, kriokliai, gyvuliai. Kartais šv. Kalėdų scena vaizduojama piramidės formoje, kurios aukštis gali būti skaičiuojamais metrais! Ji pagaminama iš kelių pakopų lentynos, dekoruojama spalvotu popieriumi, auksu dengtais kankorėžiais ir mažomis žvakėmis. Lentynos aplink ėdžias gali būti apdėtos vaisiais, saldainiais ir dovanomis.

Būtent iš Neapolio kilęs teologas vyskupas Bruno Forte padeda pažvelgti į Jėzaus gimimą Jo paties žvilgsniu. Ką pabudęs iš miego pirmiausiai pamatė kūdikėlis Jėzus? Apie ką jis pagalvojo? Kas nudžiugino kūdikėlio Jėzaus širdį, o kas privertė jį nuliūsti? Visa tai apmąsto knygelės autorius Bruno Forte. Jis apžvelgia ir barokinės neapolietiškos prakartėlės scenografiją bei gilią jos teologinę prasmę.

Vyskupas teologas Bruno Forte gimė 1949 metais Neapolyje. 1973 metais buvo įšventintas kunigu, o 2004-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį Kječio-Vasto arkivyskupu metropolitu. Daug jo teologinių knygų yra išverstos į didžiąsias pasaulio kalbas.

Knygelę „Šventos Kalėdos. Prakartėlės meditacijos“ galima įsigyti „Katalikų pasaulio“ knygynuose Vilniuje, Šv. Kazimiero knygyne Kaune bei didžiuosiuose knygynų tinkluose. Tai puiki kalėdinė dovana Jūsų artimiesiems.

Similar Posts