Istorija

Reikėtų pradėti nuo to, kad Dievas tapo žmogumi, įsikūnijo, Dievas gyveno žemėje, Dievas valgė, gėrė, žaidė, dirbo, vaikščiojo. XIII amžiuje gyvenęs šv. Pranciškus ne veltui vadinamas alter Christus – antruoju Kristumi, nes amžių sandūroje jis atskleidė regimą Dievą, kadangi pats buvo Juo labai persiėmęs. Pranciškui buvo be galo brangus ne abstraktus, o įsikūnijęs Dievas. 

Mes gyvename čia, žemėje, ir, nors mūsų žvilgsniai nukreipti į amžinybę, Dangaus Karalystę, bet gyvename ir čia. Savo įsikūnijimu Dievas parodė, kad ir mūsų žemiškasis gyvenimas nėra vien ašarų pakalnė, Dievo užmiršta vieta, tačiau yra brangi, Dievo norėta ir sukurta vieta, nors ir paliesta piktojo veikimo. 

Pranciškus troško pamatyti, atkartoti ir parodyti žmonėms įsikūnijusį Dievą. Tomas Celanietis vienoje iš pirmųjų šv. Pranciškaus biografijų rašo: „Daugiausia jis galvodavo apie Dievo nuolankumą, kurį jis atskleidė per įsikūnijimą, ir apie Dievo meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net nenorėdavo mąstyti apie ką kita.“ Tad Dievo įsikūnijimas ir jo beribė meilė ant kryžiaus yra du pranciškoniškojo dvasingumo kertiniai akmenys. 

1223 m. Grečio miestelyje, Riečio slėnyje, Pranciškus paprašė vietinių žmonių, kad paruoštų vietą šv. Kalėdų šventimui kalno oloje – suręstų ėdžias, prineštų šieno, atvestų jautį ir asilą, o toje oloje būtų aukojamos šv. Mišios. Tai buvo pirmas istorijoje užfiksuotas Betliejaus istorijos atvaizdavimas. 

Kaip šv. Pranciškaus biografijoje rašo T. Celanietis, „toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis žmonių apie kūdikėlį Jėzų jau buvo užmiršę, tačiau malonei veikiant, savo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekad neužmirštas.“ Manau, jog kaip šv. Pranciškaus laikais, taip ir šiandien yra labai panaši situacija. Kalėdų šventės visame pasaulyje švenčiamos labai plačiai, bet kuo toliau, tuo labiau išsitrina šventės esmė, ji pradedama vadinti „sezonine švente“. Prakartėlių gamyba namuose, kai ją drauge daro tėveliai ir vaikai, turėtų pasitarnauti tam, kad būtų atgaivinta pati centrinė šv. Kalėdų žinia, jog Kalėdos yra Dievo gimimo Žemėje šventė.