Trys prakartėlės tradicijų centrai

Po kai kurių mistinių tekstų pasklidimo, nuo XIV a. pabaigos, Marija pradedama vaizduoti klūpanti, adoruojanti Kūdikį, greitai taip pradedamas vaizduoti ir Juozapas. Nuo šio momento prakartėlė „standartizuojasi” taip, kaip dabar ją įsivaizduojame. XVI a. vaizdavimas toliau plečiamas praturtinant aplinką ir pridedant papildomų scenų prie pagrindinės – Gimimo scenos pavaizdavimo.

Pirmosios mažo formato statulėlės atsiranda XVI a. pradžioje, kai prakartėlės pradėjo išeiti iš bažnyčių ir ateiti į namus. XVI a. ypač dėl kai kurių šventųjų duoto impulso (pavyzdžiui Šv. Gaetano iš Thiene) prakartėlės plačiai paplinta tikinčiųjų namuose, taip išeidamos iš bažnyčių, vienuolynų ir konventų rato. Septynioliktame amžiuje Italijoje iškyla trys dideli gamybos ir prakartėlės tradicijų centrai: Bolonija, Genuja ir Neapolis. Ypač Neapolyje prakartėlė randa gerą dirvą vystyti savo ypatingą stilių, pasiekusį mus iki šių dienų.

Šv. Pranciškus nėra prakartėlės išradėjas, kaip matėme iš chronologinių ir dokumentinių duomenų. Jo nuopelnas nebuvo tas, kad išrado visų galimą atkartoti sceną – prakartėlę, bet tas, kad parodė, kokia širdimi reikia artintis prie Jėzaus gimimo slėpinio. Prakartėlė yra išskirtinė proga kontempliacijai, adoracijai ir meditacijai. Prakartėlėje menas paklūsta tikėjimui, kad geriau jį išreikštų. Jei evangeliniai pasakojimai skaitomi, tai į prakartėlę žiūrima.

O juk gerai žinome, kad vaizdiniai įstringa mintyse ir širdyje daug labiau nei žodžiai!

Pasak vieno apokrifinio pasakojimo (Jokūbo protoevangelija 12, 2), Jėzaus gimimo metu visas pasaulis akimirkai sustojo: žmonės ir visi dalykai sustingo ir visiškai nutilo. Tai buvo laikas virš laiko ribų. Tą stengiamasi padaryti prakartėle. Ji neturi taip priblokšti ar nustebinti, kad verstų galvoti tik apie ją padariusį menininką, bet turi tyliai vesti stebėtoją prie Jėzaus gimimo slėpinio esmės. Čia ir yra tikrasis menas: būti tyliais palydovais per meno grožį. Nebėra svarbu kaip atvaizduojama, bet kas vaizduojama, mintis, slypinti po įgyvendinimu, neturinčiu atitraukti nuo pagrindinio tikslo.